Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Posted By:broart
Comments:

Old Comments:

2009-11-14 03:17:01
Zabytkowy, drewniany kościół pw. Św. Barbary i Św. Józefa z pierwszej poł. XVII wieku, przebudowany w 1888 r. Przeniesiony z Jedłownika (obecnie dzielnica Wodzisławia Śląskiego) w 1974 r.
2009-11-14 03:15:43
Zabytkowy, drewniany kościół pw. Św. Barbary i Św. Józefa z pierwszej poł. XVII wieku, przebudowany w 1888 r. Przeniesiony z Jedłownika (obecnie dzielnica Wodzisławia Śląskiego) w 1974 r.
2008-03-21 05:51:10
For me it rather looks like a church in Bieruñ.
2008-03-04 06:04:41
maybe in Chorzow (upper silesia)?
2008-03-04 03:25:58
By the way, it's NOT german church, it's a catholic church bulid in 1510 in Syrynia (Silesia, near Polish and Czech border) replaced to Katowice in 1938 (at this time it was strictly Poland, not Germany).
2008-03-04 03:20:50
St. Michael Archangel church in Katowice, OS.
2008-02-21 03:54:22
Old German Church in Occupied Germany (Silesia)