Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Posted By:omid
Comments:

Old Comments:

2009-04-30 15:02:24
zende baad khalije hamishegie fars
2009-04-30 15:00:05
omid jan motshakam
2009-04-30 14:39:45
امید عزیز از عکسی که فرستادی ممنون هستیم و آرزو داریم همیشه در زندگی موفق باشی آدرس عکس ( خلیج همیشگی فارس ) که فرهاد عزیز فرستاده برایت مینویسم برو و نظرات بچه ها را بخوان امید عزیز پیروز باشی "خليج فارس" اي آب نيلگون و گهر بار كشورم اي آخرين پنا هم و مأ وا و سنگرم امواج تو تلاطم عشق است دردلم اي عشق پر تلاطم و موج شناورم ما خون خويش دردل جام تو كرده ايم تا شهدعشق جمله بريزي به ساغرم صد جان فداي شوكت نام تو گشته است اي جان فداي همت يار دلاورم آواز عاشقانه بخوان اي خليج عشق اين جمله بود ذكر شهيدان لشكرم آنان كه خون خويش به كام تو كرده اند حكم خليج فارس به نام تو كرده اند از آن زمان كه نقشه ايران كشيده شد نام و نشان كشور شيران كشيده شد هر قطعه را فضايي و نامي نهاده اند نقش توهم خليج دليران كشيده شد شكل ترا به گون
2009-04-30 13:30:30
mmnoon omid jan az aks va name zibae Persian Gulf peroz va sar boland bashi (az taraf tmam bache hay ironi pixdaus) این هم چند بیت از شعر فردوسی بزرگ - آیینه دار ِ فرهنگ و زبان ما : ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دست ِ منست هنر نزد ایرانیان است و بـــس ندادند شـیر ژیان را بکــس همه یکدلانند یـزدان شناس بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس دریغ است ایـران که ویـران شــود کنام پلنگان و شیران شــود چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد در این بوم و بر زنده یک تن مباد همـه روی یکسر بجـنگ آوریــم جــهان بر بـداندیـش تنـگ آوریم همه سربسر تن به کشتن دهیم بـه از آنکه کشـور به دشمن دهـیم چنین گفت موبد که مرد بنام بـه از زنـده دشمـن بر او شاد کام اگر کُشــت خواهــد تو را روزگــار چــه نیکــو تر از مـرگ در کـــار زار