Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Comments:

Old Comments:

2008-12-12 15:42:18
ghrobane shoma... are termam pass shod... khosh halam ke khoshet miad... albate saay mikonam kare zaaif nazaram vali saligheye adamha kheili motefavete
2008-12-11 19:58:30
Ba dorod bar shoma baz ke modat zeadi nbode omid varam ke amthanhay danshgah ra be khobi dadh bashi man az dedan aksat lzat mibaram pevasth shad bashi.