Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Comments:

Old Comments:

2010-12-04 02:28:54
This reminded me on this: "Man beware do not walk small under the stars." in original: OPOMENA Čovjeće pazi da ne ideš malen ispod zvijezda! Pusti da cijelog tebe prođje blaga svjetlost zvijezda! Da ni za čim ne žalis kad se budes zadnjim pogledima rastajo od zvijezda! Na svom koncu mjesto u prah prijedji sav u zvijezde! Antun Branko Šimić
2010-12-04 01:28:33
WOW It's great idea! One day I'll have similar one in my hose.