Comments:

Old Comments:

Unknown
2009-04-29 14:02:07
OH MY GOD!!!!!!!WHEN WAS THE LAST TIME YOU VISITED POLAND???THIS PICTURE LOOKS LIKE TAKEN FROM THE xVIII CENTURY!!!
2009-02-01 22:22:50
O my God, Poland is free now for a long time. ;D My country isn't poor as you thinking. This photo isn't made in Poland,I'm sure. Hey don't think about my country bad ;/. In PL are very nice pleases Cracow, Warsaw are beautifull just arrive here and see it! ;D Maby someone learn just one word in Poland don't worry it isn't hard as you thinking. I'm sorry, if I made a mistakes ;D
2008-08-04 07:49:07
people, for cryin' out loud! the guy who posted the photo said he took it - in 2005. it's art, not any kind of attempt to slag off Poland or Polish children. please, use your brains, all of you (including all the Poles who feel 'offended' by this image). btw, I'm Polish myself and I can't see anything wrong with that pic.
2008-06-03 23:15:04
Many people take this photo as an assault on Poland while they shouldn't. Don't comment, first grow up or go see the doctor!. Nice photo. Pozdrawiam
2008-05-18 22:44:53
If you make ur stupid pics than be careful to don't hurt anybody asshole!
2008-05-18 22:38:37
I think that calling that pic "children of Poland" is the most stupid idea I've ever seen! I know a lot of people coming to Poland because it is really beautiful country and even countrysides doesn't look like that! The author of that picture should think a lil before he'll name that picture again... You made polish children feel worse than children from the rest of the world... Really intelligent! Where's ur brain? Please...
2008-05-13 23:56:45
People! This photo is from 1955. It can be on some history forums. It pictures family from Silesia region. The story behind it is that there are (were) lots poor families, where father (a minter) is never home, and they can hardly afford anything.
2008-05-07 14:02:34
poor people are in every country, indeed. sad photo, more like 18th century or Amish family, Wiki Poland to see that it's not that backwards huh? greets from Wroclaw, Poland en.wikipedia.org/wiki/Poland en.wikipedia.org/wiki/Wroclaw
2008-04-22 15:48:28
Marto... to tylko fotografia, a ¿e kto¶ za wielk± wod± w prawo czy lewo my¶li nadal ¿e Polska tak wygl±da... niech my¶li! Kto wtedy jest bardziej zacofany?
2008-04-17 22:20:52
EWWW, worms.
2008-03-21 05:46:00
Nie wiem gdzie ty ¿yjesz, ja mieszkam na kompletniej wiosce a takiego czego¶ nie widzia³em. Zdjêcie mo¿e i prawdziwe ale co najwy¿ej 30 lat temu. Dzisiaj wie¶ Polska wygl±da ca³kiem inaczej, warunki ¿ycia nie odbiegaj± od tych w miastach.
2008-03-05 04:02:47
Maybe you should write in English so that everyone could understand it. :-S
2008-03-05 03:56:01
Co to za zdjêcie? Polskie dzieci- dobre sobie!!!!
2008-02-23 05:09:44
To niech my¶l±, ciemnota nie zna granic, wiêkszo¶æ amerykanów nie wie gdzie le¿y Polska. A data zrobienia zdjêcia to: 2005.11.12
2008-02-16 01:06:49
Hej Danon! Dopisz jeszcze datê zrobienia tej fotki!!! Ludzie z ca³ego ¶wiata tu zagl±daj±, jak siê naogl±daj± takich obrazków, to my¶l± ¿e w Polsce jeszcze g³êboki plejstocen panuje......
2008-02-13 04:23:29
Centralna Polska, ³ódzkie
2008-02-12 21:02:06
No z mila checia bym gdzies tam pojechala zeby to zobaczyc :D A Moge wiedziec gdzie to jest??
2008-02-12 18:03:40
ohh Nielle, mo¿e chcesz odwiedziæ te dzieci i to miejsce w Polsce? Chêtnie Ci udostêpnie niedowiearku. heh fama...
2008-02-12 18:03:28
ohh Nielle, mo¿e chcesz odwiedziæ te dzieci i to miejsce w Polsce? Chêtnie Ci udostêpnie niedowiearku. heh fama...
2008-02-12 18:02:43
ohh Nielle, mo¿e chcesz odwiedziæ te dzieci i to miejsce w Polsce? Chêtnie Ci udostêpnie niedowiearku. heh fama...
Unknown
2008-02-11 03:09:45
U fuckin idiots it is russia i saw this picture many times... To nie Polska maskara ja jestem Czarna mieszkam w Polsce i siara ze nikt z was sie nie burzy, ze takie famy chodza... When U uppload this kind of photos than use your brain and get to know where is it from! Fuckin American Monkeys who will forever be foreigners in their own country!!!
2008-01-30 12:25:12
This is actually very common in the coal regions of the Appalachians. Even today.
2008-01-28 07:19:02
Nice it's real Fajne i nowe poznajê po alidasach....
2008-01-28 01:50:51
Adam: polskiego polskiego =) sam je robi³em, pozdrawiam i jeszcze raz dziêki wszystkim za komentarze. thx 4 all the comments
2008-01-28 00:32:59
[pl] chyba najciekawsze zdjêcie jakie tu widzia³em...i dotego (mam nadziejê) polskiego fotografa
2008-01-27 08:12:14
It's only a picture. Jak ka¿de zdjêcie (nie licz±c legitymacyjnych), powsta³o w³a¶nie po to, ¿eby wywo³ywaæ emocje.
2008-01-27 05:25:43
Actua;;y could be Mexico too. Could be US if they had a tv
2008-01-27 04:33:59
heh, so in France or in England all people are very rich and there none know what poor is? everwhere are poor people and there is any reason to laughing from them. ot co. fakajcie siê wszyskie angole, smiejcie siê ze swoich ciapaków
2008-01-27 01:49:55
I wonder when it was taken and id it`s real, or staged. Anybody knows?
2008-01-27 00:32:14
Poor people are evrywhere but this in this picture are chirdlend from Poland.
2008-01-26 19:12:47
Poland is not so poor as you think
2008-01-26 18:42:14
Heh, przecie¿ to norma, jakbym pojecah³ na wieœ teraz to te¿ bym spokojnie takie foto jeszcze zrobi³, pozatym w wielu innych krajach te¿, mo¿e sceneria by³a by inna, ale bieda jest wszêdzie. Zreszt¹ foto ma fajny klimat, myœle ¿e te dzieciaki s¹ szceœliwe mimo wszystklo
2008-01-26 18:39:19
because it sounds better than looks. lol
2008-01-26 17:32:35
WTF ? why children of poland? its a kind of joke?
2008-01-26 08:36:24
Heh... Zdjêcie bardzo mi siê podoba. Tylko nie wiem co to za ró¿nica czy zosta³o zrobione teraz czy kiedy¶? Przecie¿ na wsi nie zmieni³o siê tak du¿o jak w mie¶cie i takie widoki nie s± tam niczym szczególnym.
2008-01-26 08:21:24
oh yeah, because the mom is taking the chair.
2008-01-26 08:13:46
Maybe there is only one bench to sit on.
2008-01-26 04:06:51
thx 4 all the comments. i would never expect such wide feedback. i agree this pic could have been taken everywhere. i just found this scenery more interesting than e.g. any pic of capitalistic wealth.
2008-01-26 03:24:04
There are homeless and poor people in each and every city in the world. I assure you! It can be Poland and it can be US. It can be Romania and it can be Iceland. You name it - it is imposibble to find out there picture has been shot.
2008-01-26 01:26:23
the name "Poland" was photoshopped here!
2008-01-26 01:15:58
Do 2005 nie, ale do lat '60-'80 tak... Jedynym względnie "nowocześnie" wyglądającym przedmiotem na tym zdjęciu jest sweterek pierwszego od lewej dziecka. Natomiast wątpliwości budzi szpula na nici - wygląda na taką z przed 1988 ;)
2008-01-26 00:22:55
tylko ta chusta nie pasuje do 2005 roku
2008-01-25 22:09:58
I was much hapier, when I was sitting next to my siblings in our tight house than now. Such places have special beauty.
2008-01-25 22:04:43
Because it's wormer when you are sitting next to each other;)
2008-01-25 21:38:29
Ola, masz kompleks ni¿szo¶ci wzglêdem innych narodów? przykro mi ale w Polsce nadal s± takie rodziny ;) there are still such cases in the poorer areas of Poland, although more and more rare :) still, it's beautiful, I believe these children are a lot happier than those with computers and playstation.
2008-01-25 20:12:27
Tak to Polska, je¶li ola my¶lisz ¿e u nas tylko dobrobyt to chyba w Polsce nie mieszkasz.
2008-01-25 20:10:49
a co wam w tej focie nie pasuje, lepsze g³odne etiopskie? moze Irak albo Somalia takie robi¹ furorê.
2008-01-25 20:05:37
Ale Danon zawieruch zrobi³eœ! BTW nazwa zdjêcia chyba zosta³a Ÿle zinterpretowana ;)
2008-01-25 20:02:07
ola: You are comlex? =) Ja te¿ z Polski i co z tego...
2008-01-25 19:54:22
hi im polish and im really frustrated of your stupid have you ever been in poland ? fucking idiots
2008-01-25 19:43:20
dima: no, is it 2005 =)
2008-01-25 19:19:36
is it a photo of 1941?
2008-01-25 19:08:25
otherwise their faces wouldn appear on the photo
2008-01-25 16:17:34
why are they all sitting on the same side, plenty of space to go around
2008-01-25 16:16:25
It may by in other country too...