Express your nature.

Upload, Share, and Be Recognized.

Join with Facebook
or join manually
X
Comments:

Old Comments:

2008-03-09 07:06:58
Fuji S5800... Daje foty bo lubie... Nie jestem fotografem... Ja tylko widze swiat.....
2008-02-28 03:40:14
wiesz co bolo takimi zdjêciami nic tu naie adzia³asz.....co to masz za aparat?